Kontaktné informácie


Služby Cífer, s. r. o.
Nám. A. Hlinku 31
919 43 Cífer

mobil: +421 904 431 310
e-mail: masaryk@cifer.sk

IČO: 47843942 DIČ: 2024111716

IČ DPH: SK2024111716
ČÍSLO ÚČTU: 3325431953/0200
IBAN: SK9602000000003325431953
BIC kód: SUBASKBX